گیاه البرز
'گیاه البرز'

فروش علف کش پرتیلاکلر | عرضه انواع علف کش کشاورزی

علف کش پوماسوپر

فروش علف کش پرتیلاکلر | عرضه انواع علف کش کشاورزی فروش علف کش پرتیلاکلر پرتیلاکلرآریا 50% مایع امولسیون شونده Pretilachlor Aria 50% EC علف کش انتخابی درمزارع برنج Selective Herbicide In Rice Fields مدیریت کاربرد: ⦁ پرتیلاکلر علف کشی از گروه کلر استامید است. ⦁ جذب از طریق هیپوکوتیل، مزوکوتیل …

توضیحات بیشتر »

کنه کش نیسرون ( هگزی تیازوکس ) | فروش انواع کنه کش

فروش عمده هگزی تیازوکس

کنه کش نیسرون ( هگزی تیازوکس ) کنه کش نیسرون | هگزی تیازوکس آریا نیسرون ( هگزی تیازوکس ) 10% مایع امولسیون شونده Hexythiazox 10% EC کنه کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی، تخم کشی و لارو کشی Non-systemic Acaricide With Contact & Stomach Action And Ovicidal & Larvicidal …

توضیحات بیشتر »

قارچ کش داکونیل ( کلرتالونیل ) | فروش قارچ کش کشاورزی

پخش عمده سموم کشاورزی

قارچ کش داکونیل ( کلرتالونیل ) قارچ کش داکونیل کلرتالونیل | آریا داکونیل آریا 75% پودر با قابلیت تر شوندگی Chlorothalonil Aria 75% WP قارچ کش غیر سیستمیک با اثر حفاظتی Non-systemic Fungicide With Protective Action مدیریت کاربرد: ⦁ داکونیل قارچ کشی از گروه کلرونیتریل می باشد. ⦁ فاصله آخرین …

توضیحات بیشتر »

قارچ کش کالکسین ( تری دمورف‌ ) | انواع قارچ کش های باغی

قارچ کش کالکسین ( تری دمورف‌ )

قارچ کش کالکسین ( تری دمورف‌ ) قارچ کش کالکسین | تری دمورف آریا کالکسین ( تری دمورف‌ ) آریا 75% مایع امولسیون شونده Tridemorph Aria 75% EC قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج Systemic Fungicide With Protective, Curative Action مدیریت کاربرد: ⦁ کالکسین ( تری دمورف‌ ) قارچ …

توضیحات بیشتر »

حشره کش کنسالت ( هگزافلومورون ) | خرید انواع حشره کش کشاورزی

حشره کش کنسالت ( هگزافلومورون )

حشره کش کنسالت ( هگزافلومورون ) حشره کش کنسالت | هگزافلومورون آریا کنسالت آریا 10% مایع امولسیون شونده Hexaflumuron Aria 10% EC حشره کش سیستمیک با اثر گوارشی Systemic Insecticide With Stomach Action مدیریت کاربرد: ⦁ کنسالت حشره کشی از گروه بنزوئیل اوره می باشد. ⦁ از آن جا که …

توضیحات بیشتر »

حشره کش دانیتول ( پروپاترین ) | فروش حشره کش و کنه کش

حشره کش دانیتول

حشره کش دانیتول ( پروپاترین ) حشره کش دانیتول ( فن پروپاترین ) آریا فن پروپاترین آریا 10% مایع امولسیون شونده Fenpropathrin Aria 10% EC حشره کش و کنه کش با اثر تماسی، گوارشی و دورکنندگی Insecticide/ Acaricide With Contact, Stomach Action And Repellent Properties مدیریت کاربرد: ⦁ دانیتول از …

توضیحات بیشتر »

حشره کش دیازینون ( بازودین ) آریا 60% مایع امولسیون شونده | عرضه انواع سموم گیاهی

فروش حشره کش دیازینون

فروش حشره کش دیازینون ( بازودین ) ۶۰٪ Diazinon Aria 60% EC حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و تنفسی Non-systemic Insecticide With Contact, Stomach & Respiratory Action کاربرد حشره کش گیاه دیازینون: ⦁ دیازینون حشره کشی از گروه ارگانوفسفات ها می باشد. ⦁ دیازینون علاوه بر خاصیت …

توضیحات بیشتر »

حشره کش کنفیدور ( ایمیداکلوپراید ) | فروش انواع حشره کش کشاورزی

حشره کش کنفیدور

حشره کش کنفیدور حشره کش کنفیدور | ایمیداکلوپراید آریا کنفیدور ( ایمیداکلوپراید ) آریا 35% سوسپانسیون Imidacloprid Aria 35% SC حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی Systemic Insecticide With Contact & Stomach Action مدیریت کاربرد: کنفیدور حشره کشی از گروه نئونیکوتینوئید و دارای دوام اثر طولانی می باشد.کنفیدور …

توضیحات بیشتر »